UROsoftUROsoft
komunikační platforma mezi pacientem a lékařem

Po padesátém roce věku si na prostatu stěžuje každý desátý muž.
Po šedesátém roce je to již každý třetí muž.

Jak se onemocnění prostaty projevuje?

Častým nucením na močení přes den, obtížným oddálením pocitu nucení k močení, nutností chodit močit i několikrát za noc, pocitem neúplného vyprázdnění močového měchýře, přerušovaným proudem moči apod.

Co mohu dělat?

Pokud máte pochybnosti o Vašem zdravotním stavu a myslíte si, že byste mohli trpět potížemi s prostatou nebo močovým měchýřem, pokračujte na vyplnění URO testu. Tento test Vám pomůže potíže odhalit a doporučí Vám lékaře ve Vašem okolí.

Co je URO test?

URO test má za cíl rychle a přehledně poskytnout základní informaci o kondici Vaší prostaty a močového měchýře prostřednictvím několika otázek. Ty vycházejí z IPSS dotazníku (International Prostate Symptom Score – mezinárodní skóre prostatických symptomů), který je mezinárodně uznávaný nástroj k rychlé orientaci a diagnostice příznaků onemocnění dolních cest močových. Je však pouze součástí dalších diagnostických postupů, které je nutné vykonat, v České republice nejčastěji specialostou, urologem. Vyplňte si URO test, podle výsledku navštivte s vyplněným dotazníkem specialistu urologa a konzultujte s ním svoje problémy.

Co je URO soft?

UROsoft.cz je webový portál, který usnadňuje a urychluje komunikaci mezi pacientem a urologem. Po zaregistrování jsou Vám k dispozici mezinárodně uznávané dotazníky, které přispívají k přesnější diagnostice a léčbě dolních cest močových. Díky databázi urologů snadno najdete lékaře ve Vašem okolí, s kterým můžete sdílet výsledky dotazníků a sledovat vývoj Vaší léčby. Před další návštěvou Vám lékař může zaslat žádost o vyplnění vybraného dotazníku.

Příběhy pacientů

Miroslav, 58 let

Mám už delší dobu problémy s prostatou, erekcí a bolení při močení, když se nastydnu.