UROsoftUROsoft
komunikační platforma mezi pacientem a lékařem

Léčba pomocí léků

Poruchy močení jsou z velké části podmíněny chorobnými změnami stažlivosti hladké svaloviny prostaty, prostatické močové trubice a hrdla močového měchýře. Změna stažlivosti hladké svaloviny je ovlivněna pomocí alfa 1-receptorů. Blokace těchto receptorů vede k povolení napětí hladké svaloviny a zlepšení proudu moči.

Léky ovlivňující činnost pohlavních hormonů:
Jejich účinek vzniká blokádou enzymu, přeměňující testosteron na dihydrotestosteron. Tím je blokován složitý řetěz dějů vedoucí k dělení prostatické buňky. Výsledkem je pomalé zmenšování objemu žlázy až o 20–30 %.

Rostlinná léčiva – fytofarmaka:
Jde o skupinu léků-extraktů z rostlin nebo stromů. Postoj odborníků k používání fytofarmak je různý, v některých zemích Evropy (Německo, Francie, Itálie) jsou používána velice často. Většina těchto přípravků je plně hrazena pacientem. Fytofarmaka nejsou v léčbě BHP pro nedostatek důkazů o jejich účinnosti doporučena. Nutno ale uvést, že jsou dobře snášena a mají minimální vedlejší účinky.

Chirurgická léčba BHP

Transuretrální resekce (TURP):
Celosvětově je stále i přes miniinvazivní metodiky léčby BHP nejčastější operační metodou. Provádí se již 90 let. Tkáň je odstraněna elektrickou kličkou. Pro TURP jsou vhodné žlázy do hmotnosti 60–80 g.

Laserové prostatektomie:
V současné době se používá více druhů laserů.. Jejich výhodou je dobrá schopnost stavět krvácení.

  • Holmiový laser (HoLEP – holmiová enukleace prostaty).
  • Greenlight (PVP – fotoselektivní vaporizace prostaty).
  • ThuLEP – Thuliová enukleace/vaporizace/resekce prostaty

Podrobnější informace najdete na www.operaceprostaty.cz.

Otevřená prostatektomie:
Celosvětově představuje méně než 10 % operací prostaty. Provádí se převážně u velkých prostat. Hyperplastická složka prostaty je prakticky vyjmuta celá. Nejčastější přístup je transvezikální.

Prostatektomie transvezikální:
Výkon je veden řezem nad sponou stydkou. Jedná se o léčbu u velkých prostat s dobrým a trvalým efektem. Nevýhodou je riziko krvácení, dlouhá doba hospitalizace a rekonvalescence a riziko poruch hojení ran.