Urotest.cz

Rubriky
Blog

PROSPÍVÁ PRAVIDELNÁ MASTURBACE A POHLAVNÍ STYK ZDRAVÍ?

15. 7. 2023

Profesor Milan Hora je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti urologie. Po většinu své kariéry působil v Plzni, v současné době je přednostou Urologické kliniky ve FN Plzeň. S panem profesorem jsme během velmi příjemného setkání učinili zajímavý rozhovor, který bude zajisté přínosem pro každého muže, ale hlavně pro partnerky. Protože je třeba si přiznat, že jsou to právě naše partnerky, sestry či matky, které nás donutí nechat se vyšetřit! Jak se s tímto naším nešvarem poprat a jaké jsou zkušenosti z ordinace? Může být na prostatě vůbec něco pozitivního?

 

Pane profesore, jak dlouho se zabýváte urologickými problémy mužů a jak jste se k tomuto zaměření dostal?

Urologií se zabývám od lékařské fakulty, kterou jsem ukončil 1991. Pravda, zvažoval jsem nejdříve technické obory, studoval jsem matematicko-fyzikální gymnázium. Ale nevlastní otec byl chirurg a urolog. A perlička: Dědeček s babičkou byli řezníci a chtěli, aby pokračoval v jejich šlépějích. Zlí jazykové tvrdí, že jako lékař chirurgického oboru jsem jim jejich přání splnil.

 

Jak se změnil přístup mužů k prevenci onemocnění prostaty v posledních letech?

Změnil se hlavně přístup a možnosti nás urologů resp. celé medicíny. Pokroky v medicíně nám daly možnosti řadu urologických onemocnění včetně chorob prostaty efektivně ovlivnit. Následná medializace (tímto novinářům mnohokrát děkuji) u podstatné části mužů vedla k aktivnímu přístupu.

 

V čem vidíte největší překážku, proč se muži nechtějí nechat vyšetřit nebo váhají s návštěvou lékaře?

Vám se chce chodit k lékaři? Dobře víte, že Vás nečeká nic dobrého. Každý z nás máme v sobě pštrosa. Strčit hlavu do písku a vyhnout se problémům. Pravda, když pak už nás okolnosti (zde např. výrazné obtíže) donutí vystrčit hlavu z písku, nestačíme se divit. A často je pak pozdě. Ale tento přístup se nevyhýbá ani lékařům, často naopak. Byť ale tuší více než ostatní, co riskují.

 

Jakou roli má z Vašeho pohledu partnerka či partner při motivaci k návštěvě lékaře? Myslíte, že je větší pravděpodobnost, že k vám muže přivedou na kontrolu jejich partnerky, než že se nechají dobrovolně vyšetřit sami? Jak často se s takovým přístupem setkáváte?

Řada mužů žije spokojený život díky tomu, že partnerka vše rozhoduje, oni poslouchají, a tudíž nemohou být káráni, pouze chváleni. Ti to mají jednodušší. Poslechnou a jdou k lékaři. Pak je velká skupina mužů, kteří na decentní upozornění partnerky reflektují a též k lékaři vyrazí. Např. když si partnerka všimne, že chodí několikrát za noc v noci na toaletu, nebo že se cestuje dle dostupnosti toalet apod. Ruší to i její život. A pak je skupina „dubových palic“, se kterými nikdo nehne. A muži žijící mimo trvalý partnerský svazek jsou logicky kapitolou samou pro sebe. Ale zpět k vaší otázce, aktivní přístup partnerky a následně i muže vídáme často. Naštěstí pro řadu mužů.

 

Co mohou muži udělat ještě před návštěvou lékaře?

Bavíme se zde o mikčních obtížích způsobené zejména prostatou. Dnes si pomocí internetu „stanovíte“ diagnózu sami, díky placené reklamě prezentované známými tvářemi si nakoupíte nesmyslné potravinové doplňky a oddálíte návštěvu lékaře, tudíž správnou diagnózu a efektivní léčbu. V případě nádoru prostaty ztratíte možný čas k efektivní léčbě ještě nepokročilého onemocnění. Konkrétně u mikčních obtíží si ale můžete objektivizovat své domnělé či skutečné obtíže pomocí mikčního dotazníku UROTEST. Zjistíte, zda náhodou už nemáte obtíže, které by měl už přešetřit lékař.

 

Jak se díváte na využití smart technologií v diagnostice, hlavně s ohledem na starší ročníky pacientů?

Dnes jsou smart technologie neskutečným zdrojem informací. Sám jako lékař informace z jiných oblastí medicíny čerpám často též z obecně dostupných zdrojů, pro základní informaci jsou většinou dostatečné. Takže pro informovanost veřejnosti a též lepší edukací a finálně časné diagnostice a efektivní léčbě technologie jednoznačně přispívají. A generace i starších lidí tyto technologie využívá velmi čile. Koneckonců zmíněný UROTEST si mohou všichni v poklidu bez stresu vyzkoušet.

 

Doporučil byste mužům nějakou prevenci? Dá se vůbec zbytnění prostaty nějak účinně bránit?

Účinná je pouze kastrace v mládí. To se ale asi příliš neujme. Takže další variantou je včas umřít. A to se nikomu z nás nechce. Chceme-li zde běhat po světě dlouho, je nutno se připravit na to, že určitá míra obtíží od prostaty a z toho vyplývající léčba potká většinu z nás, co si chceme užít našetřeného penzijního přepojištění.

 

V posledních letech je velice moderní masáž prostaty. Doporučujete ji také svým pacientům? V čem vidíte její největší přínos?

Osobně považuji pro naprostou většinu mužů za dostatečný pravidelný pohlavní styk či masturbace vedoucí k pravidelnému vyprázdnění obsahu žláz prostaty a semenných váčku.

 

Pomáhá ještě nějaká jiná sexuální praktika k prevenci zvětšení prostaty?

Žádná. A neplatí ani přísloví „mladý erotik, starý prostatik“. To bylo patrně vymyšleno ženami a závistivými muži, aby odradili sexuálně úspěšné a často záletné muže či jim to alespoň znechutili.

 

A jak je to s preventivními prohlídkami mezi vašimi kolegy? Také se tomuto vyšetření vyhýbají nebo se nechávají dobrovolně vyšetřit?

Myslím, že drtivá většina urologů má podrobný přehled ohledně své prostaty, znají hodnotu svého PSA, aby se mohli nechat včas a efektivně léčit chirurgickým odstraněním prostaty.